Our Europe: Civil society & the future of the EU

16 November | Registration opens 17:30 | Civil society exchange 18:00-19:30 | Cocktail reception & photo exhibition 19:30-21:00

Venue: ‘The Staircase’, Museum of World Culture (Världskulturmuseet), Södra Vägen 54, Gothenburg, Sweden

*** REGISTER HERE ***

How can the European Union help to promote socially inclusive societies? What challenges does it need to respond to in order to leave no one behind? What is civil society’s role in helping to build a socially progressive Union?

Discuss the answers to these questions and more at Social Platform’s civil society exchange, ‘OUR EUROPE: Civil society & the future of the EU’!

The exchange will feature a panel of experts, including Mayor of Gothenburg Ann-Sofie Hermansson and representatives from government, the EU institutions and civil society, and in a question-and-answer format will allow the audience to voice their thoughts, opinions and concerns about how we build Social Europe.

Conversations and debates can continue in the following cocktail reception, during which we will open our photo exhibition of inspiring social inclusion practices.

The exchange is an unofficial side event of the Social Summit hosted by the European Commission and the Government of Sweden, being held on 17 November.

**********

Hur kan Europeiska Union bidra med att förebygga socialt utanförskap i Europa? Vilka utmaningar behöver EU möte för att inte exkludera människor i socialt utsatta situationer? Vilken roll har civilsamhället för att bidra till att bygga en socialt progressiv Union?

Diskutera svaren på dessa frågor och mer tillsammans med ‘Social Platform’ på vårt event: ’VÅRT EUROPA: Civilsamhället och EUs framtida roll’!

Vi kommer att anordna en paneldebatt med Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, och gäster från regeringen, EU institutioner och civilsamhället. Publiken kommer ges tillfälle att ställa frågor och dela med sig av sina åsikter om hur vi ska bygga ett ‘Social Europe’.

Efter paneldebatten bjuder vi in till ett cocktailmingel, där vi kan fortsätta våra samtal och diskussioner. I samband med minglet välkomnar vi alla att ta del av vår fotoutställning av inspirerande projektet från runt om i Europa som förebygger socialt utanförskap.

Detta är ett informellt side-event till ’European Social Summit’ som äger rum den 17 november, organiserat av den Europeiska kommissionen och svenska regeringen.